0800 211 530 безкоштовно в межах України
Українa, м. Одеса, вул. Базарна, 27
Зв'язатися з нами

Політика конфіденційності

Политика конфиденциальности персональной информации (далее – Политика) действует в отношении всей информации, которую компания Regenera (далее – Исполнитель) может получить о пользователе сети Интернет (далее  – Пользователь) во время использования им сайта https://regenera.ua/ (далее – Сайт) и всех его поддоменов в ходе исполнения Исполнителем любых соглашений и договоров с Пользователем.

Использование Сайта и всех его поддоменов означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации, в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования Сайта.

1. Персональная информация Пользователей, которую обрабатывает Исполнитель.

В рамках настоящей Политики под «персональной информацией пользователя» понимаются:

  • персональная информация, осознанно предоставленная Пользователем во время процедуры регистрации на Сайте;
  • техническая информация, автоматически собираемая программным обеспечением Сайта во время его посещения.
  • предоставленная Пользователем персональная информация во время регистрации должна быть достоверной.

Во время посещения Пользователем Сайта, администрации Сайта автоматически становится доступной информация из стандартных журналов регистрации сервера (server logs). Сюда включается IP-адрес компьютера (или прокси-сервера, если он используется для выхода в Интернет), имя Интернет-провайдера, имя домена, тип браузера и операционной системы, информация о сайте, с которого Пользователь совершил переход на Сайт, страницах Сайта, которые Пользователь посещает, дате и времени этих посещений, файлах, которые Пользователь загружает. Эта информация анализируется в агрегированном (обезличенном) виде для анализа посещаемости Сайта, и используется при разработке предложений по его улучшению и развитию.

Связь между IP-адресом Пользователя и его персональной информацией никогда не раскрывается третьим лицам, за исключением тех случаев, когда это требует действующее законодательство Украины.

Информация о посещении Сайта фиксируется установленными статистическими счетчиками.

2. Цели обработки персональной информации Пользователей.

Исполнитель собирает и хранит только ту персональную информацию, которую Пользователь предоставляет с целью записи на прием к врачу, регистрации/авторизации, совершение покупки и других действий, которые связаны с передачей информации Исполнителю на Сайте, для улучшения качества Сайта, удобства его использования и проведения статистических и иных исследований, на основе обезличенных данных.

3. Условия обработки персональной информации Пользователей, удаления и ее передачи третьим лицам.

Виконавець зберігає персональну інформацію Користувачів відповідно до внутрішніх регламентів.

Щодо персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність. Усі форми (листа), що містять персональні дані Користувача, обробляються тільки працівниками Виконавця, з метою виконання своїх посадових обов’язків.

Видалення персональної інформації відбувається за письмовим зверненням Користувача та/або його законного представника до Виконавця.

Виконавець має право передати персональну інформацію Користувача третім особам у разі, якщо передача передбачена українським чи іншим законодавством, що застосовується, в рамках встановленої законодавством процедури.

В результаті обробки персональної інформації Користувача шляхом її знеособлення одержують статистичні дані, які передаються третій особі для проведення досліджень, виконання робіт або надання послуг за дорученням Виконавця.

Під час обробки персональних даних Користувачів Regenera Ukraine керується Законом України «Про захист персональних даних».

4. Обробка персональної інформації за допомогою файлів cookie та лічильників.

Файли cookie, що передаються Сайтом обладнання Користувача та обладнання Користувача Сайту, можуть використовуватись Виконавцем у статистичних та дослідницьких цілях, а також для покращення розділів Сайту.

Користувач усвідомлює, що обладнання та програмне забезпечення, що використовуються ним для відвідування Сайту в мережі Інтернет, можуть мати функцію заборони операцій з файлами cookie (для будь-яких сайтів або для певних сайтів), а також видалення раніше отриманих файлів cookie.

Виконавець має право встановити, що надання певного розділу Сайту можливе лише за умови, що прийом та отримання файлів cookie дозволені Користувачем.

Структура файлів cookie, його зміст та технічні параметри визначаються Виконавцем та можуть змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

Лічильники, розміщені Виконавцем на Сайті, можуть використовуватись для аналізу файлів cookie Користувача, для збирання та обробки статистичної інформації про використання Сайту, а також для забезпечення працездатності Сайту в цілому або їх окремих функцій, зокрема. Технічні параметри роботи лічильників визначаються Виконавцем та можуть змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

Заходи, які застосовуються захисту персональної інформації Користувача.

Виконавець вживає необхідних та достатніх організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

Зміна Політики конфіденційності.

Виконавець має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без попереднього повідомлення Користувача. Нова редакція Політики набирає чинності з її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Редакція, що діє, постійно доступна на сторінці за адресою: https://regenera.ua/privacy-policy/.

До цієї Політики та відносин між Користувачем та Виконавцем, що виникають у зв’язку із застосуванням Політики конфіденційності, відповідно до законодавства України.

Зворотній зв’язок. Запитання та пропозиції.

Усі пропозиції чи питання щодо цієї Політики Користувач має право надсилати на офіційну адресу електронної пошти організації hello@regenera.ua та/або через форму зворотного зв’язку сторінки Контактов на сайті.