0800 211 530 безкоштовно в межах України
Українa, м. Одеса, вул. Базарна, 27
Зв'язатися з нами

Публічна угода

Публічна угода-оферта на надання послуг з навчання на сайті Regenera

Даний публічний договір (надалі іменований за текстом – Договір) визначає порядок надання послуг з навчання, а також взаємні права, обов’язки та порядок взаємовідносин між Академією післядипломної освіти «Regenera Academy», що іменується надалі «Виконавець», та Замовником послуг з навчання, іменованим надалі “Користувач/Навчався”, який прийняв (акцептував) публічну пропозицію (оферту) про укладення цього Договору. Вступаючи в договірні відносини з Виконавцем через здійснення на сайті https://regenera.ua, дій, що підтверджують наміри особи придбати представлені на сайті послуги (у тому числі реєстрація на сайті https://regenera.ua), Користувач/Учнів погоджується та зобов’язується дотримуватись умов цього Договору (акцептує Оферту). Виконавець залишає за собою право змінювати умови цього Договору без додаткового повідомлення. Такі зміни набирають чинності з моменту опублікування нової версії цього Договору на сайті https://regenera.ua.Користувач може ознайомитися з чинною версією Договору, розміщеною за адресою: https://regenera.ua/public-contract/, безпосередньо перед реєстрацією на сайті та/або оплати послуги. Виконавець рекомендує Користувачам регулярно перевіряти умови цього Договору щодо його зміни та/або доповнення. Продовження використання сайту Користувачем після внесення змін та/або доповнень до цього Договіру означає прийняття та згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.

1. Терміни та визначення

1.1. Користувач сайту (Користувач/Учитель) – фізична особа, яка здійснює доступ до Сайту за допомогою мережі Інтернет, яка погодилася з цим документом у встановленому порядку.

1.2. Договір оферти – це документ, що визначає умови та порядок використання Сайту, що регламентує відносини, що виникають між Виконавцем та Користувачем. Відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України (далі також – ЦК України).

1.3. Сайт – сукупність розміщених у мережі Інтернет web-сторінок, об’єднаних єдиною темою, дизайном та єдиним адресним простором домену regenera.ua, та/або інших доменів, які можуть використовуватися Виконавцем на свій розсуд.

1.4. Сервіс – проект та/або програма Виконавця або інших осіб, розміщені на Сайті.

1.5. Зміст сайту – навчальні матеріали, елементи дизайну, ілюстрації, графічні зображення, скрипти, програми, відео, музика, звуки та інші об’єкти, які є результатом інтелектуальної діяльності або не є такими, права на які належать Виконавцю, Користувачам чи іншим особам.

1.6. Обліковий запис користувача – особисті дані Користувача, що передаються Користувачем у момент реєстрації на Сайті, що дозволяють Виконавцю ідентифікувати (авторизувати) кожного Користувача за допомогою унікального логіну та пароля. Логін та пароль для доступу до Особистих даних користувача визначаються Користувачем самостійно під час реєстрації та можуть бути змінені.

1.7. Послуги з навчання – дистанційне навчання, за допомогою курсів, консультацій, супроводу учня за допомогою електронних каналів голосового та відеозв’язку через всесвітню мережу Інтернет у формі вебінару на різних партнерських платформах для проведення онлайн навчання, тренінгу, семінару (далі – послуги з навчання) .

1.8. Курс – авторська програма навчання, що складається з низки навчальних дистанційних відеолекцій з використанням мережі Інтернет, персональних консультацій в онлайн режимі, майстер-класів, семінарів, методичних посібників.

Програма надання послуг навчання – перелік організаційних, навчальних заходів, визначення методики та формату надання послуг з навчання, спрямованих на виконання Виконавцем зобов’язання за цим Договором.

1.10. Вебінар – проведення онлайн навчання через Інтернет на різних партнерських платформах для проведення онлайн навчання в режимі реального часу. Під час вебінару кожен з учнів знаходиться на своєму комп’ютері, а зв’язок між спікером і учнями підтримується через інтернет за допомогою завантаженої програми, встановленої на комп’ютері кожного учня, або через веб-додаток. Вебінари можуть бути спільними і включати сеанси голосувань і опитувань, що забезпечує повну взаємодію між Навчальним і Виконавцем.

1.11. Вступний вебінар – це вебінар, який проводиться Виконавцем для висвітлення вступної теми для учасників вебінару.

1.12. Вебінарний майданчик – це сайт (або портал), який є партнерською платформою для проведення онлайн навчання зі спеціальним сервісом відеохостингу та комплексом інформаційних та технічних рішень, що забезпечує взаємодію учня з Виконавцем через електронні канали зв’язку.

1.13. Учасник вебінару – це слухач або учень, який бере участь у вебінарі зі свого комп’ютера, пройшовши у певний, заздалегідь вказаний організатором вебінару час, за наданим Виконавцем посиланням та/або через партнерську платформу.

1.14. Організатор вебінару – це Виконавець або його уповноважена особа, який планує вебінар, призначає спікера, формує групу слухачів, надає повідомлення про дату та час проведення вебінару, вирішує інші організаційні питання.

1.15. Спікер – це провідний тренер, який проводить вебінар та/або семінар.У випадку вебінару використовує наявні можливості програми (завантажує презентації, змінює слайди, включає/відключає камери та мікрофони, використовує вказівку та ін.).

1.16. Той, хто навчається – це фізичні, юридичні особи (їх представники), а також індивідуальні підприємці, що звернулося на сайт https://regenera.uaта його піддомени під час проведення вступного вебінару та/або іншим законним способом та акцептував цей Договір за допомогою передоплати або оплати послуг з навчання на підставі цього Договору.

1.17. Відеозапис – це запис відео за допомогою технічних засобів вебінарів та/або заходів. Відеозапис надається учню за електронним посиланням або надається доступ до відеозапису на сайті.

2. Акцепт договору

2.1. Цей договір-оферта розміщено на офіційному сайті Виконавця https://regenera.ua/public-contract/ та є офіційним документом відповідно до законодавства України.

2.2. Акцепт (прийняття) оферти — оплата послуг з навчання у порядку, визначеному цим Договором. Акцептування учням цього Договору означає, що він повністю згоден з усіма положеннями цього Договору.

2.3. Для акцепту оферти Той, хто навчається, заповнює реєстраційну форму, розміщену на сайті Виконавця.

2.4. Реєстраційна форма, заповнена Навчальним, є підставою для виставлення Виконавцем Навчальному рахунку на оплату послуг з навчання через систему оплати Liqpay.

2.5. Термін здійснення Акцепту оферти Учням є необмеженим.

2.6. Цей Договір може бути розірваний достроково за обопільною угодою Сторін.

3. Предмет договору

3.1. Виконавець зобов’язується надати Учню послуги з навчання, інформація про які представлена на сайті https://regenera.ua, а Той, хто навчається, зобов’язується оплатити послуги та/або доступ до системи.

3.2. Види та найменування занять, перелік тем, форма реалізації занять, термін навчання та інші необхідні характеристики занять встановлюються для кожного учня залежно від обраного ним курсу та/або інтенсивності. Датою початку надання послуг з навчання вважається день активації доступу до системи. Вартість послуг визначається залежно від обраного курсу та/або інтенсивна, на підставі чинних тарифів на дату оплати, що знаходяться на сторінці обраного курсом, що навчається, та/або інтенсивна.

3.3. Відповідно до умов цього Договору, Учнів здійснює попередню оплату послуг, відповідно до обраного курсу, у безготівковій формі на розрахунковий рахунок Виконавця одним із способів, зазначених на сайті.

3.4. Виконавець надає послуги навчання за допомогою організації онлайн-вебінарів та/або заходи, тестів, надання відеозаписів, документів та іншого контенту, безпосередньо пов’язаних з наданням послуг з навчання.

3.5. Для надання послуг Виконавець має право залучати співвиконавців на свій вибір.

3.6. Методику та формат дистанційного навчання визначає Виконавець.

3.7. Обов’язки Виконавця обмежуються умовами цього Договору, зокрема, до обов’язків Виконавця не входить надання послуг відвідувачеві сайту та/або Учню з надання доступу до мережі Інтернет. Доступ до мережі відвідувач сайту та/або Навчальний забезпечує за свій рахунок самостійно. Також Виконавця не надає можливості відвідувачу сайту та/або Навчальному: налаштування та/або діагностики комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення, а також навчання відвідувача сайту та/або Навчального та/або його співробітників навичкам роботи з програмним та апаратним забезпеченням.

4. Права та обов’язки виконавця

4.1. Виконавець зобов’язується надати послуги відповідно до професійних навичок та досвіду Виконавця, досвіду та знань залучених третіх осіб та відповідно до норм чинного законодавства України.

4.2. Виконавець зобов’язується не розголошувати конфіденційну інформацію та персональні дані (якщо такі є), надані учням у зв’язку з виконанням цього Договору.

4.3. Виконавець зобов’язується забезпечити надання послуг із навчання у погоджений термін, передбачений на сайті Виконавця.

4.4.Виконавець має право вимагати від Учня своєчасної та повної оплати вартості послуг з навчання відповідно до умов цього Договору.

4.5.Виконавець має право перенести терміни надання послуг з навчання в односторонньому порядку, але не більше ніж на 7 (сім) календарних днів, попередньо повідомивши Навчального за 2 (два) календарні дні до початку надання послуг електронною поштою або розміщенням інформації на сайті Виконавця.

4.6. Виконавець зобов’язується не змінювати вартість оплачених Послуг для конкретного Навчального у разі, якщо той вже прийняв умови Виконавця та здійснив оплату навчання у встановленому цим Договором порядку.

4.7. Виконавець має право переглядати умови та вартість Послуг. Інформація про зміну вартості розміщується на сайті Виконавця

4.8. Виконавець несе інші обов’язки та має інші права, передбачені чинним законодавством України.

5. Права та обов’язки учня

5.1. Учасник зобов’язаний своєчасно та повністю оплатити вартість послуг з навчання, що надаються Виконавцем у порядку, у строки та у розмірі, встановленому при оформленні замовлення Учням.

5.2. Той, хто навчається, зобов’язаний не розголошувати і не поширювати отримані відеозаписи, документи та інший контент у комерційній та іншій меті.

5.3. Навчальний повинен використовувати отримані відеозаписи, документи та інший контент лише з ознайомлювальною метою.

5.4. Учасник зобов’язаний до моменту укладання цього Договору ознайомитися з його змістом, а також з умовами оплати та послуг.

5.5. Учні зобов’язуються не розміщувати на сайті, у тому числі в розділах Відгуки, Коментарі та в інших розділах, відкритих для розміщення інформації користувачами, інформацію, яка є або може виявитися:

 • недостовірною, наклепницькою, яка вводить в оману, загрозливою, образливою, порушує честь та гідність інших користувачів, що закликає до розпалювання расових, етнічних, релігійних, політичних чи інших конфліктів;
 • інтелектуальною власністю третіх осіб, включаючи будь-яку інформацію, захищену авторським правом;
 • несанкціонованою рекламою;
 • комп’ютерними вірусами та іншими комп’ютерними кодами, файлами або програмами, призначеними для переривання, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп’ютерного програмного забезпечення апаратного або телекомунікаційного обладнання;
 • порушує будь-які державні, муніципальні чи міжнародні закони.

5.6. Учасник зобов’язується Дотримуватися звичайних правил спілкування, прийнятих у суспільстві, зокрема:

 • не використовувати ненормативну лексику, лайки, нецензурні вирази, у тому числі щодо користувачів, а також схожих з ними до ступеня змішування виразів, зокрема шляхом заміни букв у словах іншими символами або заміною схожими на звучання словами;
 • не порушувати права на інтелектуальну власність, недоторканність приватного життя чи інші юридичні чи моральні права третіх осіб;
 • не використовувати агресивний стиль спілкування, у тому числі негативні висловлювання на адресу інших користувачів або спілкування з позиції переваги над іншим користувачем.

5.7. Той, хто навчається, зобов’язується не втручатися в роботу сайту в тому числі:

 • не копіювати та не змінювати інформацію, розміщену на сайті іншими користувачами (профілі, повідомлення, налаштування);
 • не використовувати автоматизовані засоби для отримання даних або збору розміщеної на сайті інформації, в тому числі адрес електронної пошти інших користувачів;
 • не робити будь-які дії, що штучно збільшують навантаження на сайт.

5.8. Той, хто навчається, несе відповідальність за будь-яку інформацію, розміщену ним на сайті. При розміщенні інформації Учнів зобов’язується, гарантує, що він має всі права на дану інформацію (у тому числі авторські права на фотографії та тексти, що розміщуються).

5.9. Той, хто навчається, має право вимагати від Виконавця виконання його зобов’язань за цим Договором та з належною якістю.

5.10. Той, хто навчається, не має права відмовитися від навчання після його початку (після першого звернення до електронних навчально – методичних матеріалів).

5.11. Той, хто навчається, вправі відмовитися від навчання не пояснюючи причини відмови, при цьому передплачена сума повертається у повному обсязі за письмовою заявою. При цьому Виконавець має право утримати з Учня частину суми оплати, в рахунок погашення своїх витрат, пов’язаних з односторонньою відмовою.

5.12. Той, хто навчається, має право звертатися до Виконавця з питань, що стосуються процесу навчання.

6. Вартість послуг, порядок оплати

6.1. Вартість послуг з навчання та можливі способи оплати публікуються на сайті: https://regenera.ua. Вартість послуг з навчання вказується в конкретному курсі та/або інтенсивно та фіксується у рахунку на оплату.

6.2. Зобов’язання учня з оплати вважаються виконаними з надходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. Учню не надаються послуги з навчання до моменту оплати. Той, хто навчається самостійно несе відповідальність за правильність вироблених ним платежів.

6.3. Виконавець приймає до оплати лише безготівкові платежі.

6.4. Оплата послуг здійснюється шляхом перерахування, які навчаються грошових коштів у режимі онлайн при оплаті банківською карткою на сайті Виконавця за допомогою платіжної системи Liqpay.

6.5. Учасник самостійно несе всі банківські комісійні витрати на оплату послуг з навчання Виконавця, якщо способом оплати не передбачено інше.

6.6. При реєстрації на сайті Виконавця Учитель зобов’язується надати наступну реєстраційну інформацію про себе:

 • свої Прізвище, Ім’я;
 • адресу електронної пошти (Email);
 • контактний телефон.

6.7. Той, хто навчається, несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні послуги та оплаті. У разі неправильної (помилкової) вказівки своїх даних (ФІ одержувача, адреса електронної пошти, контактний телефон) Виконавець не несе жодних невигідних для себе наслідків та ризиків.

7. Відповідальність сторін

7.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины.

7.2. В случае нарушения Обучающимся сроков оплаты услуг по обучению Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, а также в случаях:

 • размещение ссылок на скачивание видео, предоставленных Исполнителем на любых источниках и каналах, за исключением частного просмотра видео;
 • несоблюдение условий оплаты согласно условиям настоящего Договора.

7.3. В случае, если Обучающийся умышленно присваивает авторские наработки Исполнителя, которые могут включать фотографии, виде, изображения, презентации, картинки, тексты и другое, Исполнитель имеет право:

 • на одностороннее расторжение Договора;
 • на применение к Обучающемуся штрафных санкций, размер которых определяется индивидуально в зависимости от причерченного ущерба и действующего законодательства Украины;
 • имеет право требовать от Обучающегося прекращение нарушения настоящего Договора;
 • обратиться за судебной защитой.

В случае если Обучающийся умышленно распространяет видеозаписи, документы и иной контент, предоставленный Исполнителем.

7.4. Исполнитель не несет ответственности перед Обучающимся за ущерб любого рода, понесенный Обучающимся из-за утраты и/или разглашения своих логина и пароля и предоставления доступа к сайту третьим лицам.

7.5. Исполнитель не несет ответственности за правильно усвоенный материал Обучающимся.

7.6. Исполнитель не несет ответственности перед Обучающимся за косвенные убытки (упущенную выгоду).

7.7. Обучающийся самостоятельно обеспечивает конфиденциальность логина, пароля и ключа доступа к сайту, а также несет ответственность за все действия, произведенные с использованием логина, пароля.

8. Срок действия договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта Клиентом и действует до момента полного выполнения обязательств Сторонами.

9. Непреодолимые обстоятельства

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием непредвиденных, непреодолимых обстоятельств, а именно землетрясение, пожар, наводнение, прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, военные действия, изменения законодательства, указы уполномоченных лиц, повлекшие за собой невозможность выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

9.2. Стороны предпримут все возможное, чтобы выполнить все обязательства по настоящему Договору и возможность переноса выполнения обязательств на согласованный срок.

10. Политика обработки персональных данных

10.1. Персональные данные Обучающегося обрабатываются в соответствии с  Законом Украины “О защите персональных данных” от 1 июня 2010 года № 2297-VI.

10.2. При регистрации на Сайте Обучающийся предоставляет следующую информацию: фамилия, имя, контактный номер телефона, адрес электронной почты.

10.3. Предоставляя свои персональные данные Исполнителю, Обучающийся соглашается на их обработку Исполнителем, в том числе в целях выполнения Исполнителем обязательств перед Обучающимся в рамках настоящего Договора, продвижения Исполнителем услуг, проведения электронных и sms опросов и рассылок, контроля результатов маркетинговых акций, клиентской поддержки, контроля удовлетворенности Обучающегося, а также качества услуг, оказываемых Исполнителем.

10.4. Продавец осуществляет сбор, обработку и хранение персональных данных Обучающегося, в том числе следующих: Фамилия, Имя, Телефон, Адрес электронной почты (Email). Исполнитель использует персональные данные Обучающегося для исполнения своих обязанностей по данному Договору.

10.5. Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение, использование, передачу (в том числе передачу третьим лицам, если необходимость в ней возникла в ходе исполнения обязательств, исключая трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

10.6. Исполнитель имеет право отправлять информационные, в том числе рекламные сообщения, на электронную почту и мобильный телефон Обучающегося с его согласия, выраженного посредством совершения им действий, однозначно идентифицирующих этого абонента и позволяющих достоверно установить его волеизъявление на получение сообщения. Обучающимся вправе отказаться от получения рекламной и другой информации без объяснения причин отказа путем информирования Исполнителя о своем отказе по телефону 0 800 211 530.

10.7. Обучающийся дает бессрочное согласие Исполнителю на обработку своих персональных данных, предоставляемых в ходе регистрации и на сайте.

10.8. Исполнитель обязуется не передавать персональные данные Обучающегося третьим лицам для их самостоятельного использования и/или получения выгоды, если такая передача напрямую не связана с исполнением Исполнителем своих обязательств по Договору.

10.9. Исполнитель обязуется предотвращать попытки несанкционированного доступа к информации и/или передачу ее лицам, не имеющим непосредственного отношения к оказанию услуг в соответствии с Законом Украины «О защите информации в информационно-телекоммуникационных системах» от 05.07.1994 № 80/94-ВР, обнаруживать и пресекать такие факты, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

10.10. Исполнитель имеет право использовать файлы cookies на сайте. Файлы cookies представляют собой небольшие файлы, сохраняемые на компьютере пользователя веб-браузером (например, Internet Explorer, FireFox, Chrome, Opera и других) по требованию сайта. Это позволяет сайту запоминать настройки и историю пользователя, держать посетителя сайта или Обучающегося в авторизованном состоянии. В зависимости от настроек браузера файлы cookies могут быть сохранены на компьютере пользователя в течение короткого промежутка времени (например, пока открыт браузер) или же в течение длительного периода времени.

10.11. Исполнитель использует файлы cookies в следующих целях:

10.12. Регистрация и обслуживание настроек посетителя сайта или Обучающегося, в том числе возможность оставаться авторизованным на сайте при повторных посещениях, а также отображение сайта на выбранном пользователем языке и стиле.

10.12.1. Анализ данных посещаемости сайта посетителями сайта или Обучающимися.

10.12.2. Обмен содержимым с популярными социальными сетями, в том числе Facebook, Instagram и др..

10.13. Исполнитель получает информацию об ip-адресе посетителя сайта. Данная информация не используется для установления личности посетителя сайта или Обучающегося.

11. Конфиденциальная информация

11.1. Стороны обязуются без обоюдного согласия не передавать третьим лицам организационнотехнологическую и коммерческую информацию, составляющую секрет для любой из Сторон (далее – «конфиденциальная информация») при условии, что:

 • такая информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам;
 • к такой информации нет свободного доступа на законном основании;
 • обладатель такой информации принимает надлежащие меры к обеспечению ее конфиденциальности.

11.2. Конфиденциальная информация подлежит охране в течение всего срока действия Договора, а также до истечения 3 (Трех) лет с момента прекращения его действия.

12. Прочие условия

12.1. К отношениям между Обучающимся и Исполнителем применяется законодательное право Украины.

12.2. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами обязательств по настоящему Договору, решаются путем переговоров. Все возникающее споры стороны будут стараться решить путем переговоров. При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный орган в соответствии с действующим законодательством Украины.

12.3. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящих Условий и правил не влечет за собой недействительность остальных положений.

12.4. Спорные вопросы Стороны обязуются решать путем переговоров, а в случае, если Стороны не могут прийти к соглашению, спор подлежит передаче в суд по правилам подсудности, установленным законодательством Украины. Стороны в случае спора обязаны сначала решить спор в претензионном порядке посредством письменной претензии. Рассмотрение письменной претензии Сторонами – 15 (пятнадцать) календарных дней.